Safety 4 All

Zarządzanie bezpieczeństwem procesów i procedur
rynku ubezpieczeń

Zarządzanie bezpieczeństwem procesów i procedur brokerskich – SAFETY4ALL

Analiza procesów brokerskich w zakresie regulacji Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, w oparciu o wymogi ustawowe oraz aktualną wykładnię regulacyjną i orzecznictwo. SAFETY4ALL oferuje:
• Analizy podstawowe i pogłębione procesów brokerskich oparte o praktykę dla OWCB (osoba wykonująca czynności brokerskie);
• Audyty i analizy procesów brokerskich Spółki brokerskiej;
• Wsparcie Spółek brokerskich w przygotowaniu procedur i dokumentacji brokerskich.


Dowiedz się, na czym polega zarządzanie bezpieczeństwem procesów i procedur brokerskich

Zarządzanie bezpieczeństwem procesów i procedur brokerskich to profesjonalne wsparcie ze strony doświadczonych ekspertów SAFETY4ALL dla spółek brokerskich.


Zarządzanie bezpieczeństwem procesów i procedur brokerskich – zamów usługę!

Zarządzanie bezpieczeństwem procesów i procedur
rynku ubezpieczeń

W dynamicznym świecie finansów, ryzyko jest nieodłącznym elementem każdego aspektu działalności brokerskiej. W zrozumieniu, że najważniejszym ogniwem w procesach brokerskich jest człowiek, kluczowe staje się zapewnienie, że działania wykonywane przez osoby uprawnione po stronie Brokera są jasne i zrozumiałe.

Nasza oferta skupia się przede wszystkim na opracowywaniu i wdrażaniu spójnych procedur, szczególnie ważnych w przypadku działalności brokerskiej regulowanej przez przepisy prawa, takie jak Ustawa o Dystrybucji Ubezpieczeń. Tutaj nie ma miejsca na dowolność; istotne jest zapewnienie, że wszystkie zobowiązania wynikające z regulacji są spełniane z precyzją.

Mimo pozornej prostoty, błędy w przestrzeganiu przepisów mogą prowadzić nie tylko do surowych kar administracyjnych nałożonych przez Komisję Nadzoru Finansowego, ale również do poważnych konsekwencji w przypadku roszczeń ze strony klientów Brokera.

Dlatego kluczową rolą, jaką odgrywa dla Brokera nasza firma, jest rola “audytora wewnętrznego procesów brokerskich”. Posiadamy zarówno wiedzę, jak i bogate doświadczenie, które pozwalają nam na przeprowadzenie kompleksowej analizy fundamentalnych procesów brokerskich oraz wspieranie systemu zarządzania ryzykiem.

Nasza analiza procesów brokerskich ma na celu wspieranie organizacji w pełnym spełnianiu ich zobowiązań, a nie tylko identyfikowanie błędów lub niedociągnięć. To analiza realnych działań osób uprawnionych pod kątem wymogów regulacyjnych, a także wniosków z kontroli przeprowadzanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Wraz z nami możesz być pewien, że Twoja działalność brokerska będzie prowadzona zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i z pełnym przestrzeganiem przepisów prawa. Jesteśmy tu, aby chronić Cię przed ryzykiem i wspierać w osiągnięciu doskonałości w każdym aspekcie Twojej działalności brokerskiej.

SAFETY4ALL

Inne obszary naszego działania:

SAFETY 4 ALL

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PROCEDUR BROKERSKICH – AUDYT

Audyt procesów brokerskich może być przeprowadzony na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

1. Audyt podstawowy procesów brokerskich oparty o praktykę dla OWCB (osoba wykonująca czynności brokerskie)

CEL: wewnętrzny audyt firmy brokerskiej przeprowadzany celem dokonania analizy zgodności praktycznych procesów brokerskich w oparciu o regulacje prawne UDU, KC orz wewnętrzne procedury obsługowe. A to oznacza między innymi analizę sposobów przeprowadzania i dokumentowania analizy potrzeb, sposobów przygotowania dokumentacji brokerskiej, jej elementów i dokumentowania ustaleń z Klientem oraz z Ubezpieczycielem, zasady i sposoby tworzenia  rekomendacji,

2. Audyt pogłębiony czynności brokerskich OWCB – jako poszerzenie audytu podstawowego

CEL: ocena funkcjonowania i zrozumienia zasad i procedur w liniach brokerskich gdzie zdefiniowano najwięcej niezgodności podczas audytu podstawowego. A dokładnie na zasadzie szczegółowej analizy rozumienia zasad i regulacji związanych z czynnościami brokerskimi, świadomości ryzyk związanych z nieprawidłowym przeprowadzeniem APK i rekomendacji; sprawdzenie świadomości  konsekwencji prawnych i finansowych błędów lub nieprawidłowej oceny potrzeb; wskazania czynników, które wpływają na niezrozumienie lub  popełniane błędy

Audyt i analiza procesów brokerskich Spółki brokerskiej procedur, procesów i dokumentacji w zakresie regulacji Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, w oparciu o wymogi ustawowe oraz aktualna wykładnię regulacyjną i orzecznictwo

  • Poszerzenie audytu Spółki o przygotowanie procedur i dokumentacji brokerskich
SAFETY 4 ALL

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PROCEDUR BROKERSKICH – AUDYT

Audyt procesów brokerskich może być przeprowadzony na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

1. Audyt podstawowy procesów brokerskich oparty o praktykę dla OWCB (osoba wykonująca czynności brokerskie)

CEL: wewnętrzny audyt firmy brokerskiej przeprowadzany celem dokonania analizy zgodności praktycznych procesów brokerskich w oparciu o regulacje prawne UDU, KC orz wewnętrzne procedury obsługowe. A to oznacza między innymi analizę sposobów przeprowadzania i dokumentowania analizy potrzeb, sposobów przygotowania dokumentacji brokerskiej, jej elementów i dokumentowania ustaleń z Klientem oraz z Ubezpieczycielem, zasady i sposoby tworzenia  rekomendacji,

2. Audyt pogłębiony czynności brokerskich OWCB – jako poszerzenie audytu podstawowego

CEL: ocena funkcjonowania i zrozumienia zasad i procedur w liniach brokerskich gdzie zdefiniowano najwięcej niezgodności podczas audytu podstawowego. A dokładnie na zasadzie szczegółowej analizy rozumienia zasad i regulacji związanych z czynnościami brokerskimi, świadomości ryzyk związanych z nieprawidłowym przeprowadzeniem APK i rekomendacji; sprawdzenie świadomości  konsekwencji prawnych i finansowych błędów lub nieprawidłowej oceny potrzeb; wskazania czynników, które wpływają na niezrozumienie lub  popełniane błędy

Audyt i analiza procesów brokerskich Spółki brokerskiej procedur, procesów i dokumentacji w zakresie regulacji Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, w oparciu o wymogi ustawowe oraz aktualna wykładnię regulacyjną i orzecznictwo

  • Poszerzenie audytu Spółki o przygotowanie procedur i dokumentacji brokerskich
SAFETY 4 ALL

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PROCEDUR BROKERSKICH – SZKOLENIA

Szkolenia  w formie warsztatów spełniające warunki art. 12 ust. 8 lub ust. 9 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

  • Szkolenie podstawowe – Ustawa o Dystrybucji Ubezpieczeń w pracy brokera;

Przeprowadzenie OWCB przez podstawy UDU , w sposób warsztatowy pozwalający na aktywne uczestnictwo w procesie szkolenia poprzez analiza case study procesu czynności brokerskich  regulowanych UDU i skutków prawnych i finansowych barku prawidłowego wykonywania czynności brokerskich

  • Szkolenie uzupełniające dla OWCB (brokerów praktyków)– w sposób warsztatowy pozwalający na aktywne uczestnictwo -UDU a praktyka brokera wnioski pokontrolne KNF. Szkolenie oparte jest o główne czynniki regulacyjne i wnioski pokontrolne KNF vs. procedury danej Organizacji i ich realizację, analiza dokumentacji brokerskich i jej zastosowanie w praktyce brokerskiej organizacji
  • Szkolenie uzupełniające dla brokerów- pełnomocnictwo brokerskie czym jest i co oznacza dla brokera. Pułapki zawartych umów serwisowych; udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa; zobowiązania brokera w związku z umocowaniem pełnomocnictwem; Ograniczenia zakresu pełnomocnictwa a odpowiedzialność brokera;
  • Szkolenie uzupełniające praktyka brokera- APK i rekomendacja- skutki nakolanizmu.

Warsztat- case study prowadzący do zrozumienia podstawowej czynności brokerskiej, która pozwala na to aby stworzyć adekwatny dla potrzeb Klienta program; czy rezygnacja Klienta z APK chroni brokera; wnioski pokontrolne KNF vs praktyka brokera

SAFETY 4 ALL

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PROCEDUR BROKERSKICH – SZKOLENIA

Szkolenia  w formie warsztatów spełniające warunki art. 12 ust. 8 lub ust. 9 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

  • Szkolenie podstawowe – Ustawa o Dystrybucji Ubezpieczeń w pracy brokera;

Przeprowadzenie OWCB przez podstawy UDU , w sposób warsztatowy pozwalający na aktywne uczestnictwo w procesie szkolenia poprzez analiza case study procesu czynności brokerskich  regulowanych UDU i skutków prawnych i finansowych barku prawidłowego wykonywania czynności brokerskich

  • Szkolenie uzupełniające dla OWCB (brokerów praktyków)– w sposób warsztatowy pozwalający na aktywne uczestnictwo -UDU a praktyka brokera wnioski pokontrolne KNF. Szkolenie oparte jest o główne czynniki regulacyjne i wnioski pokontrolne KNF vs. procedury danej Organizacji i ich realizację, analiza dokumentacji brokerskich i jej zastosowanie w praktyce brokerskiej organizacji
  • Szkolenie uzupełniające dla brokerów- pełnomocnictwo brokerskie czym jest i co oznacza dla brokera. Pułapki zawartych umów serwisowych; udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa; zobowiązania brokera w związku z umocowaniem pełnomocnictwem; Ograniczenia zakresu pełnomocnictwa a odpowiedzialność brokera;
  • Szkolenie uzupełniające praktyka brokera- APK i rekomendacja- skutki nakolanizmu.

Warsztat- case study prowadzący do zrozumienia podstawowej czynności brokerskiej, która pozwala na to aby stworzyć adekwatny dla potrzeb Klienta program; czy rezygnacja Klienta z APK chroni brokera; wnioski pokontrolne KNF vs praktyka brokera

 

SAFETY 4 ALL

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PROCEDUR BROKERSKICH 3

 

Est totam necessitatibus quo obcaecati libero et voluptates aperiam est similique facere qui saepe sint vel dolore quidem.

Quo velit laudantium aut doloribus libero sed totam numquam ut temporibus alias est similique excepturi.

Est totam necessitatibus quo obcaecati libero et voluptates aperiam est similique facere qui saepe sint vel dolore quidem.

Quo velit laudantium aut doloribus libero sed totam numquam ut temporibus alias est similique excepturi.

Est totam necessitatibus quo obcaecati libero et voluptates aperiam est similique facere qui saepe sint vel dolore quidem.

Quo velit laudantium aut doloribus libero sed totam numquam ut temporibus alias est similique excepturi.

 

Projekty w ramach usługi ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PROCEDUR BROKERSKICH 3

 

Lorem ipsum dolor sit amet. Et voluptate praesentium qui iste totam quo aliquid quasi eos omnis laudantium aut Quis similique nam dolor dolorem. Ea distinctio praesentium et reiciendis consequatur qui molestiae alias id magnam saepe nam voluptatem dignissimos quo debitis debitis. Eos sint provident et quibusdam placeat ea velit alias ea laborum accusantium. Aut facilis quibusdam ut totam blanditiis ex recusandae reprehenderit.

 

SAFETY 4 ALL

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PROCEDUR BROKERSKICH 3

 

Est totam necessitatibus quo obcaecati libero et voluptates aperiam est similique facere qui saepe sint vel dolore quidem.

Quo velit laudantium aut doloribus libero sed totam numquam ut temporibus alias est similique excepturi.

Est totam necessitatibus quo obcaecati libero et voluptates aperiam est similique facere qui saepe sint vel dolore quidem.

Quo velit laudantium aut doloribus libero sed totam numquam ut temporibus alias est similique excepturi.

Est totam necessitatibus quo obcaecati libero et voluptates aperiam est similique facere qui saepe sint vel dolore quidem.

Quo velit laudantium aut doloribus libero sed totam numquam ut temporibus alias est similique excepturi.

 

Projekty w ramach usługi ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PROCEDUR BROKERSKICH 3

 

Lorem ipsum dolor sit amet. Et voluptate praesentium qui iste totam quo aliquid quasi eos omnis laudantium aut Quis similique nam dolor dolorem. Ea distinctio praesentium et reiciendis consequatur qui molestiae alias id magnam saepe nam voluptatem dignissimos quo debitis debitis. Eos sint provident et quibusdam placeat ea velit alias ea laborum accusantium. Aut facilis quibusdam ut totam blanditiis ex recusandae reprehenderit.

 

SAFETY 4 ALL

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PROCEDUR BROKERSKICH 4

 

Est totam necessitatibus quo obcaecati libero et voluptates aperiam est similique facere qui saepe sint vel dolore quidem.

Quo velit laudantium aut doloribus libero sed totam numquam ut temporibus alias est similique excepturi.

Est totam necessitatibus quo obcaecati libero et voluptates aperiam est similique facere qui saepe sint vel dolore quidem.

Quo velit laudantium aut doloribus libero sed totam numquam ut temporibus alias est similique excepturi.

Est totam necessitatibus quo obcaecati libero et voluptates aperiam est similique facere qui saepe sint vel dolore quidem.

Quo velit laudantium aut doloribus libero sed totam numquam ut temporibus alias est similique excepturi.

 

Projekty w ramach usługi ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PROCEDUR BROKERSKICH 4

 

Lorem ipsum dolor sit amet. Et voluptate praesentium qui iste totam quo aliquid quasi eos omnis laudantium aut Quis similique nam dolor dolorem. Ea distinctio praesentium et reiciendis consequatur qui molestiae alias id magnam saepe nam voluptatem dignissimos quo debitis debitis. Eos sint provident et quibusdam placeat ea velit alias ea laborum accusantium. Aut facilis quibusdam ut totam blanditiis ex recusandae reprehenderit.

 

SAFETY 4 ALL

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PROCEDUR BROKERSKICH 4

 

Est totam necessitatibus quo obcaecati libero et voluptates aperiam est similique facere qui saepe sint vel dolore quidem.

Quo velit laudantium aut doloribus libero sed totam numquam ut temporibus alias est similique excepturi.

Est totam necessitatibus quo obcaecati libero et voluptates aperiam est similique facere qui saepe sint vel dolore quidem.

Quo velit laudantium aut doloribus libero sed totam numquam ut temporibus alias est similique excepturi.

Est totam necessitatibus quo obcaecati libero et voluptates aperiam est similique facere qui saepe sint vel dolore quidem.

Quo velit laudantium aut doloribus libero sed totam numquam ut temporibus alias est similique excepturi.

 

Projekty w ramach usługi ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PROCEDUR BROKERSKICH 4

 

Lorem ipsum dolor sit amet. Et voluptate praesentium qui iste totam quo aliquid quasi eos omnis laudantium aut Quis similique nam dolor dolorem. Ea distinctio praesentium et reiciendis consequatur qui molestiae alias id magnam saepe nam voluptatem dignissimos quo debitis debitis. Eos sint provident et quibusdam placeat ea velit alias ea laborum accusantium. Aut facilis quibusdam ut totam blanditiis ex recusandae reprehenderit.

SAFETY 4 ALL

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PROCEDUR BROKERSKICH 5

Est totam necessitatibus quo obcaecati libero et voluptates aperiam est similique facere qui saepe sint vel dolore quidem.

 

Quo velit laudantium aut doloribus libero sed totam numquam ut temporibus alias est similique excepturi.

 

Est totam necessitatibus quo obcaecati libero et voluptates aperiam est similique facere qui saepe sint vel dolore quidem.

 

Quo velit laudantium aut doloribus libero sed totam numquam ut temporibus alias est similique excepturi.

Est totam necessitatibus quo obcaecati libero et voluptates aperiam est similique facere qui saepe sint vel dolore quidem.

 

Quo velit laudantium aut doloribus libero sed totam numquam ut temporibus alias est similique excepturi.

Projekty w ramach usługi ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PROCEDUR BROKERSKICH 5

Lorem ipsum dolor sit amet. Et voluptate praesentium qui iste totam quo aliquid quasi eos omnis laudantium aut Quis similique nam dolor dolorem. Ea distinctio praesentium et reiciendis consequatur qui molestiae alias id magnam saepe nam voluptatem dignissimos quo debitis debitis. Eos sint provident et quibusdam placeat ea velit alias ea laborum accusantium. Aut facilis quibusdam ut totam blanditiis ex recusandae reprehenderit.

SAFETY 4 ALL

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PROCEDUR BROKERSKICH 5

Est totam necessitatibus quo obcaecati libero et voluptates aperiam est similique facere qui saepe sint vel dolore quidem.

 

Quo velit laudantium aut doloribus libero sed totam numquam ut temporibus alias est similique excepturi.

 

Est totam necessitatibus quo obcaecati libero et voluptates aperiam est similique facere qui saepe sint vel dolore quidem.

 

Quo velit laudantium aut doloribus libero sed totam numquam ut temporibus alias est similique excepturi.

Est totam necessitatibus quo obcaecati libero et voluptates aperiam est similique facere qui saepe sint vel dolore quidem.

 

Quo velit laudantium aut doloribus libero sed totam numquam ut temporibus alias est similique excepturi.

Projekty w ramach usługi ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PROCEDUR BROKERSKICH 5

Lorem ipsum dolor sit amet. Et voluptate praesentium qui iste totam quo aliquid quasi eos omnis laudantium aut Quis similique nam dolor dolorem. Ea distinctio praesentium et reiciendis consequatur qui molestiae alias id magnam saepe nam voluptatem dignissimos quo debitis debitis. Eos sint provident et quibusdam placeat ea velit alias ea laborum accusantium. Aut facilis quibusdam ut totam blanditiis ex recusandae reprehenderit.