Safety4All

Zarządzanie Ryzykiem

Akademia Menagera SAFETY4ALL

Profesjonalne szkolenia, seminaria oraz rozwojowe warsztaty dla Zarządów i Kadry Managerskiej z obszaru zarządzania bezpieczeństwem w środowisku pracy – tak wygląda w praktyce Akademia Menagera SAFETY4ALL.


Co oferuje Akademia Menagera SAFETY4ALL?

W ramach naszej oferty przygotowujemy kompleksowo pracodawców do pełnienia zadań służby BHP w swoich organizacjach / firmach.


Przekonaj się, jak skutecznie działa Akademia Menagera SAFETY4ALL!

Safety4All

Zarządzanie Ryzykiem

Naszym celem jest zapewnienie Klientowi pełnego wsparcia, przybliżając się do zrozumienia każdego aspektu potencjalnych zagrożeń w jego organizacji i pomagając wdrożyć odpowiednie działania zapobiegawcze.

Nasza rola to nie tylko identyfikacja potencjalnych źródeł ryzyka, ale przede wszystkim pomoc w zrozumieniu wpływu, jaki mogą one mieć na firmę. Starannie analizujemy rodzaj zdarzeń, które mogą prowadzić do powstania szkód, a następnie precyzyjnie określamy ich konsekwencje, w tym te finansowe. Wynikiem naszej pracy jest szczegółowy raport, który nie tylko identyfikuje zagrożenia zewnętrzne, ale również te, które są obecne w strukturze przedsiębiorstwa.

Nasza ocena ryzyka umożliwia optymalizację pokrycia ubezpieczeniowego, dostarczając niezależnych informacji na temat poziomu ryzyka, jakiego podejmuje się przy zakupie ubezpieczenia. Tym sposobem ułatwiamy Klientowi zrozumienie, na co naprawdę powinien zwrócić uwagę przy podejmowaniu decyzji ubezpieczeniowych.

Dodatkowym atutem naszego podejścia jest nie tylko identyfikacja problemów, ale również proponowanie skutecznych rozwiązań. Nasze rekomendacje mają na celu zmniejszenie narażenia firmy na utratę aktywów, co sprawia, że nasz audyt to nie tylko narzędzie diagnostyczne, ale także plan działania na przyszłość.

Zaufaj nam, abyśmy mogli zadbać o bezpieczeństwo Twoich pracowników i Twojego majątku. Nasza działania nie tylko minimalizują ryzyko, ale również otwierają drzwi do świata spokojniejszej i pewniejszej przyszłości Twojej firmy.

ryzyko zawodowe ocena ryzyka zawodowego dokumentacja ryzyka zawodowego
Usługi BHP

Obszary naszej oceny ryzyka:

Ryzyko maszynowe

Ryzyko pożarowe

Ryzyko wybuchowe

Ryzyko osobowe

SAFETY4ALL

Inne obszary naszego działania:

SAFETY 4 ALL

W ramach naszej oferty przygotowujemy kompleksowo pracodawców do pełnienia zadań służby BHP w swoich organizacjach / firmach

 

Jak wygląda proces:

  Na samym początku wspólnie z pracodawcą i jego zespołem dokonujemy analizy stanu BHP zakładu pracy, firmy, organizacji, w tym oceniamy ryzyka zawodowe na stanowiskach pracy – określamy punkt wyjścia.

  Po dokonanej analizie pomagamy (jeżeli jest taka potrzeba) w dostosowaniu zakładu pracy do wymagań prawa w obszarze BHP lub proponujemy i wdrażamy wraz z pracodawcą adekwatne dodatkowe działania usprawniające, prewencyjne, zapobiegawcze, naprawcze.

  Wspólnie z pracodawcą tworzymy wewnętrzny system zarządzania BHP dostosowany do charakteru zakładu pracy i istniejących w nim zagrożeń.

  Wspieramy pracodawcę w opracowaniu odpowiedniej wewnętrznej dokumentacji BHP (procedury, instrukcje, oceny ryzyka zawodowego, rejestry, inne wymagane przepisami prawa).

  Przeprowadzamy z pracodawcą dodatkowe sesje oraz warsztaty merytoryczne przygotowujące go do funkcji osoby wykonującej zadania służby BHP.

  W całym procesie uczestniczy bezpośrednio pracodawca, który będzie pełnił zadania służby BHP w firmie/organizacji, dzięki czemu zdobywa on niezbędną praktyczną wiedzę i umiejętności.

  Na koniec procesu, pracodawca otrzymuje odpowiednią dokumentację oraz zaświadczenie potwierdzające jego kompetencje.

 

Co dalej?

W ramach usługi i bezpośrednich ustaleń z pracodawcą, pozostajemy dla niego Shadow Managerem BHP, który po ukończonym przez pracodawcę przygotowaniu, wspiera go w działaniach merytorycznie, a w razie potrzeby praktycznie.

SAFETY 4 ALL

W ramach naszej oferty przygotowujemy kompleksowo pracodawców do pełnienia zadań służby BHP w swoich organizacjach / firmach

 

Jak wygląda proces:

  Na samym początku wspólnie z pracodawcą i jego zespołem dokonujemy analizy stanu BHP zakładu pracy, firmy, organizacji, w tym oceniamy ryzyka zawodowe na stanowiskach pracy – określamy punkt wyjścia.

  Po dokonanej analizie pomagamy (jeżeli jest taka potrzeba) w dostosowaniu zakładu pracy do wymagań prawa w obszarze BHP lub proponujemy i wdrażamy wraz z pracodawcą adekwatne dodatkowe działania usprawniające, prewencyjne, zapobiegawcze, naprawcze.

  Wspólnie z pracodawcą tworzymy wewnętrzny system zarządzania BHP dostosowany do charakteru zakładu pracy i istniejących w nim zagrożeń.

  Wspieramy pracodawcę w opracowaniu odpowiedniej wewnętrznej dokumentacji BHP (procedury, instrukcje, oceny ryzyka zawodowego, rejestry, inne wymagane przepisami prawa).

  Przeprowadzamy z pracodawcą dodatkowe sesje oraz warsztaty merytoryczne przygotowujące go do funkcji osoby wykonującej zadania służby BHP.

  W całym procesie uczestniczy bezpośrednio pracodawca, który będzie pełnił zadania służby BHP w firmie/organizacji, dzięki czemu zdobywa on niezbędną praktyczną wiedzę i umiejętności.

  Na koniec procesu, pracodawca otrzymuje odpowiednią dokumentację oraz zaświadczenie potwierdzające jego kompetencje.

 

Co dalej?

W ramach usługi i bezpośrednich ustaleń z pracodawcą, pozostajemy dla niego Shadow Managerem BHP, który po ukończonym przez pracodawcę przygotowaniu, wspiera go w działaniach merytorycznie, a w razie potrzeby praktycznie.

 

SAFETY 4 ALL

AKADEMIA MENAGERA 2

 

Est totam necessitatibus quo obcaecati libero et voluptates aperiam est similique facere qui saepe sint vel dolore quidem.

Quo velit laudantium aut doloribus libero sed totam numquam ut temporibus alias est similique excepturi.

Est totam necessitatibus quo obcaecati libero et voluptates aperiam est similique facere qui saepe sint vel dolore quidem.

Quo velit laudantium aut doloribus libero sed totam numquam ut temporibus alias est similique excepturi.

Est totam necessitatibus quo obcaecati libero et voluptates aperiam est similique facere qui saepe sint vel dolore quidem.

Quo velit laudantium aut doloribus libero sed totam numquam ut temporibus alias est similique excepturi.

 

Projekty w ramach usługi AKADEMIA MENAGERA 2

 

Lorem ipsum dolor sit amet. Et voluptate praesentium qui iste totam quo aliquid quasi eos omnis laudantium aut Quis similique nam dolor dolorem. Ea distinctio praesentium et reiciendis consequatur qui molestiae alias id magnam saepe nam voluptatem dignissimos quo debitis debitis. Eos sint provident et quibusdam placeat ea velit alias ea laborum accusantium. Aut facilis quibusdam ut totam blanditiis ex recusandae reprehenderit.

 

SAFETY 4 ALL

AKADEMIA MENAGERA 2

 

Est totam necessitatibus quo obcaecati libero et voluptates aperiam est similique facere qui saepe sint vel dolore quidem.

Quo velit laudantium aut doloribus libero sed totam numquam ut temporibus alias est similique excepturi.

Est totam necessitatibus quo obcaecati libero et voluptates aperiam est similique facere qui saepe sint vel dolore quidem.

Quo velit laudantium aut doloribus libero sed totam numquam ut temporibus alias est similique excepturi.

Est totam necessitatibus quo obcaecati libero et voluptates aperiam est similique facere qui saepe sint vel dolore quidem.

Quo velit laudantium aut doloribus libero sed totam numquam ut temporibus alias est similique excepturi.

 

Projekty w ramach usługi AKADEMIA MENAGERA 2

 

Lorem ipsum dolor sit amet. Et voluptate praesentium qui iste totam quo aliquid quasi eos omnis laudantium aut Quis similique nam dolor dolorem. Ea distinctio praesentium et reiciendis consequatur qui molestiae alias id magnam saepe nam voluptatem dignissimos quo debitis debitis. Eos sint provident et quibusdam placeat ea velit alias ea laborum accusantium. Aut facilis quibusdam ut totam blanditiis ex recusandae reprehenderit.

 

SAFETY 4 ALL

AKADEMIA MENAGERA 3

 

Est totam necessitatibus quo obcaecati libero et voluptates aperiam est similique facere qui saepe sint vel dolore quidem.

Quo velit laudantium aut doloribus libero sed totam numquam ut temporibus alias est similique excepturi.

Est totam necessitatibus quo obcaecati libero et voluptates aperiam est similique facere qui saepe sint vel dolore quidem.

Quo velit laudantium aut doloribus libero sed totam numquam ut temporibus alias est similique excepturi.

Est totam necessitatibus quo obcaecati libero et voluptates aperiam est similique facere qui saepe sint vel dolore quidem.

Quo velit laudantium aut doloribus libero sed totam numquam ut temporibus alias est similique excepturi.

 

Projekty w ramach usługi AKADEMIA MENAGERA 3

 

Lorem ipsum dolor sit amet. Et voluptate praesentium qui iste totam quo aliquid quasi eos omnis laudantium aut Quis similique nam dolor dolorem. Ea distinctio praesentium et reiciendis consequatur qui molestiae alias id magnam saepe nam voluptatem dignissimos quo debitis debitis. Eos sint provident et quibusdam placeat ea velit alias ea laborum accusantium. Aut facilis quibusdam ut totam blanditiis ex recusandae reprehenderit.

 

SAFETY 4 ALL

AKADEMIA MENAGERA 3

 

Est totam necessitatibus quo obcaecati libero et voluptates aperiam est similique facere qui saepe sint vel dolore quidem.

Quo velit laudantium aut doloribus libero sed totam numquam ut temporibus alias est similique excepturi.

Est totam necessitatibus quo obcaecati libero et voluptates aperiam est similique facere qui saepe sint vel dolore quidem.

Quo velit laudantium aut doloribus libero sed totam numquam ut temporibus alias est similique excepturi.

Est totam necessitatibus quo obcaecati libero et voluptates aperiam est similique facere qui saepe sint vel dolore quidem.

Quo velit laudantium aut doloribus libero sed totam numquam ut temporibus alias est similique excepturi.

 

Projekty w ramach usługi AKADEMIA MENAGERA 3

 

Lorem ipsum dolor sit amet. Et voluptate praesentium qui iste totam quo aliquid quasi eos omnis laudantium aut Quis similique nam dolor dolorem. Ea distinctio praesentium et reiciendis consequatur qui molestiae alias id magnam saepe nam voluptatem dignissimos quo debitis debitis. Eos sint provident et quibusdam placeat ea velit alias ea laborum accusantium. Aut facilis quibusdam ut totam blanditiis ex recusandae reprehenderit.

 

SAFETY 4 ALL

AKADEMIA MENAGERA 4

 

Est totam necessitatibus quo obcaecati libero et voluptates aperiam est similique facere qui saepe sint vel dolore quidem.

Quo velit laudantium aut doloribus libero sed totam numquam ut temporibus alias est similique excepturi.

Est totam necessitatibus quo obcaecati libero et voluptates aperiam est similique facere qui saepe sint vel dolore quidem.

Quo velit laudantium aut doloribus libero sed totam numquam ut temporibus alias est similique excepturi.

Est totam necessitatibus quo obcaecati libero et voluptates aperiam est similique facere qui saepe sint vel dolore quidem.

Quo velit laudantium aut doloribus libero sed totam numquam ut temporibus alias est similique excepturi.

 

Projekty w ramach usługi AKADEMIA MENAGERA 4

 

Lorem ipsum dolor sit amet. Et voluptate praesentium qui iste totam quo aliquid quasi eos omnis laudantium aut Quis similique nam dolor dolorem. Ea distinctio praesentium et reiciendis consequatur qui molestiae alias id magnam saepe nam voluptatem dignissimos quo debitis debitis. Eos sint provident et quibusdam placeat ea velit alias ea laborum accusantium. Aut facilis quibusdam ut totam blanditiis ex recusandae reprehenderit.

 

SAFETY 4 ALL

AKADEMIA MENAGERA 4

 

Est totam necessitatibus quo obcaecati libero et voluptates aperiam est similique facere qui saepe sint vel dolore quidem.

Quo velit laudantium aut doloribus libero sed totam numquam ut temporibus alias est similique excepturi.

Est totam necessitatibus quo obcaecati libero et voluptates aperiam est similique facere qui saepe sint vel dolore quidem.

Quo velit laudantium aut doloribus libero sed totam numquam ut temporibus alias est similique excepturi.

Est totam necessitatibus quo obcaecati libero et voluptates aperiam est similique facere qui saepe sint vel dolore quidem.

Quo velit laudantium aut doloribus libero sed totam numquam ut temporibus alias est similique excepturi.

 

Projekty w ramach usługi AKADEMIA MENAGERA 4

 

Lorem ipsum dolor sit amet. Et voluptate praesentium qui iste totam quo aliquid quasi eos omnis laudantium aut Quis similique nam dolor dolorem. Ea distinctio praesentium et reiciendis consequatur qui molestiae alias id magnam saepe nam voluptatem dignissimos quo debitis debitis. Eos sint provident et quibusdam placeat ea velit alias ea laborum accusantium. Aut facilis quibusdam ut totam blanditiis ex recusandae reprehenderit.

 

SAFETY 4 ALL

AKADEMIA MENAGERA 5

 

Est totam necessitatibus quo obcaecati libero et voluptates aperiam est similique facere qui saepe sint vel dolore quidem.

Quo velit laudantium aut doloribus libero sed totam numquam ut temporibus alias est similique excepturi.

Est totam necessitatibus quo obcaecati libero et voluptates aperiam est similique facere qui saepe sint vel dolore quidem.

Quo velit laudantium aut doloribus libero sed totam numquam ut temporibus alias est similique excepturi.

Est totam necessitatibus quo obcaecati libero et voluptates aperiam est similique facere qui saepe sint vel dolore quidem.

Quo velit laudantium aut doloribus libero sed totam numquam ut temporibus alias est similique excepturi.

 

Projekty w ramach usługi AKADEMIA MENAGERA 5

 

Lorem ipsum dolor sit amet. Et voluptate praesentium qui iste totam quo aliquid quasi eos omnis laudantium aut Quis similique nam dolor dolorem. Ea distinctio praesentium et reiciendis consequatur qui molestiae alias id magnam saepe nam voluptatem dignissimos quo debitis debitis. Eos sint provident et quibusdam placeat ea velit alias ea laborum accusantium. Aut facilis quibusdam ut totam blanditiis ex recusandae reprehenderit.

 

SAFETY 4 ALL

AKADEMIA MENAGERA 5

 

Est totam necessitatibus quo obcaecati libero et voluptates aperiam est similique facere qui saepe sint vel dolore quidem.

Quo velit laudantium aut doloribus libero sed totam numquam ut temporibus alias est similique excepturi.

Est totam necessitatibus quo obcaecati libero et voluptates aperiam est similique facere qui saepe sint vel dolore quidem.

Quo velit laudantium aut doloribus libero sed totam numquam ut temporibus alias est similique excepturi.

Est totam necessitatibus quo obcaecati libero et voluptates aperiam est similique facere qui saepe sint vel dolore quidem.

Quo velit laudantium aut doloribus libero sed totam numquam ut temporibus alias est similique excepturi.

 

Projekty w ramach usługi AKADEMIA MENAGERA 5

 

Lorem ipsum dolor sit amet. Et voluptate praesentium qui iste totam quo aliquid quasi eos omnis laudantium aut Quis similique nam dolor dolorem. Ea distinctio praesentium et reiciendis consequatur qui molestiae alias id magnam saepe nam voluptatem dignissimos quo debitis debitis. Eos sint provident et quibusdam placeat ea velit alias ea laborum accusantium. Aut facilis quibusdam ut totam blanditiis ex recusandae reprehenderit.