Safety 4 All

Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

SAFETY4ALL

Bezpieczeństwo w środowisku pracy rozumiemy holistycznie

Usługi BHP Jesteśmy ekspertami z obszaru szeroko rozumianego bezpieczeństwa i zdrowia w środowisku pracy, którzy postanowili zrobić coś więcej – podzielić się swoją wiedzą oraz doświadczeniem z innymi.

Oferowane usługi BHP : 

obsługa BHP firm

usługi BHP, 

audyty BHP, przeglądy BHP

szkolenia BHP,  

Usługi BHP realizujemy na terenie Warszawy i jej okolic ( Warszawa, Pruszków, Piaseczno, Marki, Wołomin, Otwock, Grójec, Żyrardów, Mszczonów, Łomianki, Nowy Dwór Mazowiecki, Mińsk Mazowiecki, Góra Kalwaria, Tarczyn, Grodzisk Mazowiecki, Błonie, Sochaczew, Warka )

Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Twoje Bezpieczeństwo - Nasza Pasja!

W dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, bezpieczeństwo i zdrowie pracowników są kluczowe dla sukcesu każdej organizacji. Specjalizujemy się w kompleksowych projektach BHP, oferując nie tylko profesjonalne wsparcie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Twojej organizacji, ale także wsparcie menedżerskie, które pozwoli Ci się skoncentrować na rozwoju Twojego biznesu.

Dlaczego warto realizować z nami projekty BHP?

BHP budowa BHP produkcja BHP logistyka Warszawa Kraków Trójmiasto
bhp warszawa
BHP warszawa

Nasze usługi BHP obejmują:

Dołącz do nas, aby zadbać o bezpieczeństwo Twoich pracowników i zwiększyć efektywność Twojego biznesu. Jesteśmy gotowi wesprzeć Cię na każdym etapie projektu, zapewniając najwyższe standardy pracy. Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach BHP i wspólnie stworzyć bezpieczne środowisko pracy dla Twojej firmy. Bezpieczeństwo pracowników to nasza pasja, a Twoja spokojna głowa to nasz cel!

SAFETY4ALL

Inne obszary naszego działania:

SAFETY 4 ALL

Razem zbudujmy kulturę bezpieczeństwa

w Twojej firmie

REALIZACJĘ OBSŁUGI BHP FIRM I INSTYTUCJI OFERUJEMY POPRZEZ ROZWIĄZANIA:

SPRAWOWANIE ZEWNĘTRZNEJ OBSŁUGI BHP FIRM I INSTYTUCJI

Pakiet INDYWIDUALNY dostosowany i “szyty na miarę” zgodnie z indywidualnymi potrzebami Klienta. Pakiet indywidualny zawiera w swoim zakresie elementy Pakietu Standard rozwinięte o dodatkowe zadania i warunki umowy dostosowane do indywidualnych potrzeb organizacji. Dodatkowe zadania realizujemy głównie poprzez działania w obszarze szeroko rozumianego zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem w środowisku pracy, w szczególności w formie Shadow Managemenu oraz Interimowego zarządzana funkcją.

 

 • Pakiet STANDARD – zakres czynności:

1) przeprowadzanie doraźnej kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (jedna wizyta w miesiącu – safety walk)

2) bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z propozycjami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,

3) sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy , (kompleksowy audyt/przegląd BHP – raz/rok)

4) udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji,

5) zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych,

6) przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,

7) udział w opracowywaniu instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

8) udział w opracowywaniu oraz opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,

9) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe,

10) prowadzenie rejestrów, kompletowanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,

11) doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

12) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,

13) doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,

14) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników, (w ramach obsługi opcja STANDARD – do 1 szkolenia wstępnego / mc ; do 3 szkoleń okresowych / rok)

 • Częstotliwość działań wskazanych powyżej, realizowanych w ramach zawartej umowy o świadczenie usług BHP, uzgadniana jest indywidualnie z Klientem w zależności od jego potrzeb.
 • Dodatkowe działania lub częstotliwość ich realizacji przekraczająca określone w zawartej z Klientem umowie o świadczenie usług BHP, standardowo rozliczane są wg. stawki godzinowej lub innej formie wcześniej ustalonej z Klientem.

 

PROJEKTY SHADOW HEALTH&SAFETY MANAGEMENTOWE:

 • Budowanie i wzmacnianie procesów zarządzania bezpieczeństwem i ochroną zdrowia w środowisku pracy dostosowanych do profilu organizacji.
 • Budowanie i wzmacnianie procesów zarządzania i reagowania w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia pracowników.
 • Audyty/przeglądy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w środowisku pracy.
 • Wsparcie w dostosowaniu zakładów pracy do wymagań prawa w obszarze BHP, w tym w realizacji nakazów organów kontroli zewnętrznej.
 • Wsparcie we wzmacnianiu i budowaniu działów i zespołów BHP.
 • Inne projekty wspierające budowanie kultury bezpieczeństwa, w tym promujące ochronę zdrowia w środowisku pracy.

 

INTERIMOWE ZARZĄDZANIE FUNKCJĄ, mające na celu utrzymanie ciągłości działania działów/zespołów/obszarów BHP:

Czasowe sprawowanie roli Lidera działów/zespołów/obszarów BHP w sytuacji dłuższej absencji lidera lub osoby odpowiedzialnej za obszar BHP, w tym wsparcie w obszarze zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem w czasie trwania zmian struktury organizacyjnej  firmy.

 

Czym jest Shadow Management?

Shadow Management to czasowa forma wsparcia przez zewnętrznego eksperta, dedykowana dla osób bezpośrednio odpowiedzialnych za zarządzanie (menagerów różnego szczebla, pracodawców, zarządów), w procesie realizacji konkretnego celu.

Zewnętrzny ekspert jest tzw. „cieniem” dla menagera, czasowym menadżerem wspierającym organizację w działaniach operacyjnych oraz zarządczych.

Shadow Management jest metodą wsparcia, która w zależności od potrzeb Klienta łączy elementy doradztwa, działań eksperckich, coachingu oraz mentoringu.

Shadow Manager jako osoba niezależna i niezwiązana emocjonalnie z organizacją oraz posiadającą szerokie spojrzenie poparte doświadczeniem, dostrzega problem z innej perspektywy. Dzięki temu pokazuje szerszy kontekst sytuacji, w której znajduje się organizacja i pomaga w odnalezieniu rozwiązania.

SAFETY 4 ALL

Razem zbudujmy kulturę bezpieczeństwa w Twojej firmie

W swojej ofercie posiadamy rozwiązania wspierające organizacje w budowaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem w środowisku pracy opartych na wysokiej kulturze bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo w środowisku pracy rozumiemy holistyczne. Myśląc o nim skupiamy się zarówno na działaniach ukierunkowanych na prewencji wypadków, jak również promocji i profilaktyce zdrowotnej, która naszym zdaniem odgrywa ogromną rolę w cyklu życia pracownika oraz ma wpływ na wykonywaną przez niego pracę. Oba te aspekty łączymy ze sobą tworząc całościowy system działań sprzyjających budowaniu kultury bezpieczeństwa i zdrowia organizacji.

Działania te realizujemy głównie poprzez sprawowanie zewnętrznej obsługi BHP firm oraz instytucji, a także realizację projektów Interim / Shadow Health & Safety Managementowych.

 

OFERUJEMY:

1. Sprawowanie zewnętrznej obsługi BHP firm i instytucji.

2. Projekty Shadow Health & Safety Managementowe, w szczególności:
Budowanie systemów zarządzania bezpieczeństwem i ochroną zdrowia w środowisku pracy dostosowanych do profilu organizacji.
Budowanie systemów zarządzania pierwszą pomocą i reagowania w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia pracowników.
Audyty bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w środowisku pracy.
Wsparcie w dostosowaniu zakładów pracy do wymagań prawa w obszarze BHP, w tym w realizacji nakazów organów kontroli zewnętrznej.
Wsparcie w budowaniu działów i zespołów BHP.
Projekty wspierające budowanie kultury bezpieczeństwa, w tym promujące ochronę zdrowia w środowisku pracy.

3. Interimowe zarządzanie funkcją, mające na celu utrzymanie ciągłości działania działów/zespołów BHP:
Czasowe sprawowanie roli Lidera działów/zespołów BHP w sytuacji dłuższej absencji Lidera BHP organizacji lub w czasie trwania zmian struktury organizacyjnej Działów BHP.

SAFETY 4 ALL

Postępowanie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku

Dobrze zaprojektowany system prewencji oraz zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem w środowisku pracy jest kluczowym elementem eliminującym oraz zmniejszającym prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku.

Nawet w najbardziej rozwiniętym systemie zarządzania, wypadki się zdarzają. W takiej sytuacji kluczowym jest odpowiednie, rzetelne postępowanie określające przyczyny źródłowe jego wystąpienia, tak aby zaplanować odpowiednie działania prewencyjne.

Oferujemy Państwu profesjonalne wsparcie w zakresie poprowadzenia postępowania powypadkowego, w tym ustalenia przyczyn i okoliczności:
• wypadku przy pracy,
• wypadku zrównanego z wypadkiem przy pracy,
• wypadku w drodze do/z pracy,
• wypadku kontraktora, klienta, osoby trzeciej.

 

W ramach Postępowania ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku oferujemy:

  Poprowadzenie postępowania zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa, poprzez uczestnictwo w powołanym przez pracodawcę zespole powypadkowym;

  Poprowadzenie dochodzenia klasyfikującego zdarzenie zgodnie z regulacjami prawa (definicją ustawową);

  Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku;

  Sporządzenie i skompletowanie dokumentacji zgodnej z regulacjami prawa;

  Wsparcie w określeniu przyczyny źródłowej zdarzenia i zaplanowaniu oraz wdrożeniu adekwatnych działań prewencyjnych, naprawczych, zapobiegawczych;

  Wsparcie w uzupełnieniu dokumentacji statystycznej – karta Z-KW.

SAFETY 4 ALL

Postępowanie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku

Dobrze zaprojektowany system prewencji oraz zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem w środowisku pracy jest kluczowym elementem eliminującym oraz zmniejszającym prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku.

Nawet w najbardziej rozwiniętym systemie zarządzania, wypadki się zdarzają. W takiej sytuacji kluczowym jest odpowiednie, rzetelne postępowanie określające przyczyny źródłowe jego wystąpienia, tak aby zaplanować odpowiednie działania prewencyjne.

Oferujemy Państwu profesjonalne wsparcie w zakresie poprowadzenia postępowania powypadkowego, w tym ustalenia przyczyn i okoliczności:
• wypadku przy pracy,
• wypadku zrównanego z wypadkiem przy pracy,
• wypadku w drodze do/z pracy,
• wypadku kontraktora, klienta, osoby trzeciej.

 

W ramach Postępowania ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku oferujemy:

  Poprowadzenie postępowania zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa, poprzez uczestnictwo w powołanym przez pracodawcę zespole powypadkowym;

  Poprowadzenie dochodzenia klasyfikującego zdarzenie zgodnie z regulacjami prawa (definicją ustawową);

  Ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku;

  Sporządzenie i skompletowanie dokumentacji zgodnej z regulacjami prawa;

  Wsparcie w określeniu przyczyny źródłowej zdarzenia i zaplanowaniu oraz wdrożeniu adekwatnych działań prewencyjnych, naprawczych, zapobiegawczych;

  Wsparcie w uzupełnieniu dokumentacji statystycznej – karta Z-KW.

SAFETY 4 ALL

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

W ramach oferowanej usługi przeprowadzamy szczegółową analizę procesów i czynności wykonywanych w miejscu pracy poprzez:

 • identyfikację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników
 • ocenę poziomu ryzyka zawodowego na stanowisku pracy
 • wskazanie sposobów minimalizacji ryzyka
 • wsparcie w utworzeniu niezbędnej dokumentacji, wymaganej przepisami prawa

Dzięki naszym działaniom przedsiębiorstwa mogą zapewnić bezpieczne i zdrowe warunki pracy, zgodnie z wymaganiami prawa oraz normami i standardami bezpieczeństwa.

SAFETY 4 ALL

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

W ramach usługi – oceny ryzyka zawodowego, przeprowadzamy szczegółową analizę procesów i czynności wykonywanych w miejscu pracy poprzez: ,

 • identyfikację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników
 • ocenę poziomu ryzyka zawodowego na stanowisku pracy
 • wskazanie sposobów minimalizacji ryzyka
 • wsparcie w utworzeniu niezbędnej dokumentacji, wymaganej przepisami prawa

Dzięki naszym działaniom przedsiębiorstwa mogą zapewnić bezpieczne i zdrowe warunki pracy, zgodnie z wymaganiami prawa oraz normami i standardami bezpieczeństwa.

SAFETY 4 ALL

DOKUMENTACJA BHP (INSTRUKCJE, PROCEDURY)

W ramach usługi oferujemy opiniowanie oraz opracowanie kompleksowej dokumentacji BHP, zapewniającej zgodność z wymaganiami prawa i normami bezpieczeństwa oraz pomagającą Państwa pracownikom w przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

SAFETY 4 ALL

DOKUMENTACJA BHP (INSTRUKCJE, PROCEDURY)

Oferujemy ekspercką usługę opiniowania i opracowywania dokumentacji BHP dla organizacji. Nasi doświadczeni eksperci w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadzą dokładną analizę warunków pracy w Państwa firmie, wskazując zagrożenia i proponując działania minimalizujące ryzyko. Opracujemy kompleksową dokumentację BHP, zapewniającą zgodność z wymaganiami prawa i normami bezpieczeństwa oraz pomagającą Państwa pracownikom w przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Skontaktuj się z nami, aby skorzystać z naszej eksperckiej usługi i zapewnić bezpieczeństwo swoim pracownikom.

SAFETY4ALL

AUDYT / PRZEGLĄDY / SAFETY WALK BHP

Bezpieczeństwo pracowników to priorytet każdego odpowiedzialnego przedsiębiorcy.

Aby to osiągnąć zapraszamy do skorzystania naszej oferty przeglądów i audytów BHP , które pomogą Ci spełnić wymagania prawne i stworzyć bezpieczne środowisko pracy.

W ramach naszych działań przeprowadzimy szczegółową analizę Twojego miejsca pracy, w celu zidentyfikowania potencjalnych zagrożeń i niezgodności prawa. Nasze audyty, przeglądy oraz safety walk obejmują swoim zasięgiem wszystkie kluczowe obszary BHP, dzięki czemu będziesz mógł działać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i minimalizować ryzyko wypadków oraz chorób zawodowych.

Nie ryzykuj bezpieczeństwa swoich pracowników. Skontaktuj się z nami już dziś, aby umówić się na audyt lub przegląd BHP.

SAFETY 4 ALL

AUDYT / SAFETY WALK BHP

Oferujemy ekspercką usługę audytów BHP oraz Safety Walk dla organizacji. Nasi specjaliści w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadzą dokładną analizę warunków pracy, identyfikując potencjalne zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników oraz wskazując sposoby minimalizacji ryzyka. Audyty BHP oraz Safety Walk pomagają Państwu w zapewnieniu bezpiecznych i zdrowych warunków pracy oraz zgodności z wymaganiami prawa i normami bezpieczeństwa. Skontaktuj się z nami, aby skorzystać z naszej eksperckiej usługi i podwyższyć poziom bezpieczeństwa w swojej organizacji.

SAFETY 4 ALL

SYSTEMY ZARZĄDZANIA PIERWSZĄ POMOCĄ W ZAKŁADZIE PRACY

Bezpieczeństwo w Firmie jest rzeczą priorytetową, dlatego ograniczenie oraz minimalizacja skutków nieszczęśliwych zdarzeń wymaga specyficznego podejścia organizacyjnego. Myśląc o bezpieczeństwie Państwa pracowników oraz kontrahentów oferujemy utworzenie Systemu Pierwszej Pomocy dostosowanego do charakteru zakładu pracy.

 

W RAMACH KOMPLEKSOWEJ USŁUGI BUDOWY CAŁOŚCIOWEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA PIERWSZĄ POMOCĄ OFERUJEMY:

 • Utworzenie systemu pierwszej pomocy dostosowanego do charakteru zakładu pracy
 • Audyty wewnętrzne istniejącego systemu;
 • Szkolenia wewnętrzne;
 • Ćwiczenia okresowe;
 • Pomoc w wyznaczeniu oraz przeszkolenie osób odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy w zakładzie pracy;
 • Wsparcie w opracowaniu wewnątrzzakładowych instrukcji oraz procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz stanach bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia pracowników;
 • Wsparcie w utworzeniu punktów pierwszej pomocy dostosowanych do charakteru zakładu pracy i wymogów prawnych;
 • Analizę specyficznych zagrożeń występujących w zakładzie pracy, wymagających odrębnego podejścia organizacyjnego.

 

Korzyści z funkcjonowania systemu

 • Spełnienie wymogów prawnych;
 • Zminimalizowanie skutków nieszczęśliwych wypadków;
 • Wzrost poczucia bezpieczeństwa u pracowników;
 • Promocja firmy dbającej o bezpieczeństwo swoich pracowników i kontrahentów.
SAFETY 4 ALL

SYSTEMY ZARZĄDZANIA PIERWSZĄ POMOCĄ W ZAKŁADZIE PRACY

Bezpieczeństwo w Firmie jest rzeczą priorytetową, dlatego ograniczenie oraz minimalizacja skutków nieszczęśliwych zdarzeń wymaga specyficznego podejścia organizacyjnego. Myśląc o bezpieczeństwie Państwa pracowników oraz kontrahentów oferujemy utworzenie Systemu Pierwszej Pomocy dostosowanego do charakteru zakładu pracy.

 

W RAMACH KOMPLEKSOWEJ USŁUGI BUDOWY CAŁOŚCIOWEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA PIERWSZĄ POMOCĄ OFERUJEMY:

 • Utworzenie systemu pierwszej pomocy dostosowanego do charakteru zakładu pracy
 • Audyty wewnętrzne istniejącego systemu;
 • Szkolenia wewnętrzne;
 • Ćwiczenia okresowe;
 • Pomoc w wyznaczeniu oraz przeszkolenie osób odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy w zakładzie pracy;
 • Wsparcie w opracowaniu wewnątrzzakładowych instrukcji oraz procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz stanach bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia pracowników;
 • Wsparcie w utworzeniu punktów pierwszej pomocy dostosowanych do charakteru zakładu pracy i wymogów prawnych;
 • Analizę specyficznych zagrożeń występujących w zakładzie pracy, wymagających odrębnego podejścia organizacyjnego.

 

Korzyści z funkcjonowania systemu

 • Spełnienie wymogów prawnych;
 • Zminimalizowanie skutków nieszczęśliwych wypadków;
 • Wzrost poczucia bezpieczeństwa u pracowników;
 • Promocja firmy dbającej o bezpieczeństwo swoich pracowników i kontrahentów.
SAFETY 4 ALL

Twoje ręce mogą zrobić coś wielkiego…
uratować komuś życie!

 

Wszyscy staramy się stworzyć jak najbezpieczniejsze warunki pracy. Niestety czasami zdarza się, że nasi pracownicy potrzebują natychmiastowej pomocy. Czas dojazdu służb ratunkowych do miejsca zdarzenia może trwać od kilku do kilkunastu minut. Pierwsze “złote” minuty od wystąpienia zdarzenia decydują o życiu i zdrowiu osoby poszkodowanej. Nie możemy być bierni, musimy natychmiast działać.

Akademia Pierwszej Pomocy powstała z inicjatywy Projektu SAFETY4ALL oraz MAŁOPOLSKIEGO INSTYTUTU BEZPIECZEŃSTWA. Głównym jej celem jest szeroko pojęta edukacja oraz promocja zasad postępowania w stanach zagrożenia życia zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim. Zależy nam na jak najlepszym przygotowaniu uczestników do prawidłowego działania. Staramy się, aby nasze zajęcia odzwierciedlały warunki, jakie mogą się wydarzyć w codziennym życiu. Dzięki naszym zajęciom uczestnicy zdobędą umiejętności, które pozwolą im na sprawne działanie w sytuacji stresowej związanej z udzielaniem pierwszej pomocy.

 

www.akademia-pierwszej-pomocy.pl

 

Akademia Pierwszej Pomocy Safety4All logo transparent

SAFETY 4 ALL

Twoje ręce mogą zrobić coś wielkiego…
uratować komuś życie!

 

Wszyscy staramy się stworzyć jak najbezpieczniejsze warunki pracy. Niestety czasami zdarza się, że nasi pracownicy potrzebują natychmiastowej pomocy. Czas dojazdu służb ratunkowych do miejsca zdarzenia może trwać od kilku do kilkunastu minut. Pierwsze “złote” minuty od wystąpienia zdarzenia decydują o życiu i zdrowiu osoby poszkodowanej. Nie możemy być bierni, musimy natychmiast działać.

Akademia Pierwszej Pomocy powstała z inicjatywy Projektu SAFETY4ALL oraz MAŁOPOLSKIEGO INSTYTUTU BEZPIECZEŃSTWA. Głównym jej celem jest szeroko pojęta edukacja oraz promocja zasad postępowania w stanach zagrożenia życia zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim. Zależy nam na jak najlepszym przygotowaniu uczestników do prawidłowego działania. Staramy się, aby nasze zajęcia odzwierciedlały warunki, jakie mogą się wydarzyć w codziennym życiu. Dzięki naszym zajęciom uczestnicy zdobędą umiejętności, które pozwolą im na sprawne działanie w sytuacji stresowej związanej z udzielaniem pierwszej pomocy.

 

www.akademia-pierwszej-pomocy.pl

 

Akademia Pierwszej Pomocy Safety4All logo transparent

SAFETY 4 ALL

SZKOLENIA BHP 

Szkolenia BHP to nie tylko spełnienie wymogów prawnych, ale także kluczowy element budowania kultury bezpieczeństwa w każdej organizacji.

Nasza oferta szkoleń pozwoli na przekazanie pracownikom najnowszych informacji i wiedzy w zakresie bezpieczeństwa pracy oraz nauczy ich rozpoznawania i minimalizowania zagrożeń w miejscu pracy. Dzięki temu zwiększysz poziom bezpieczeństwa w swojej organizacji, co wpłynie pozytywnie na redukcję ryzyka wypadków i urazów.

Wdrożenie naszych szkoleń to także inwestycja w kulturę bezpieczeństwa Twojej firmy, co przełoży się na motywację pracowników do dbania o swoje zdrowie i bezpieczeństwo, a także na poprawę wizerunku organizacji jako odpowiedzialnego pracodawcy. Z naszymi szkoleniami BHP zyskujesz nie tylko pełną zgodność z przepisami prawa, ale także większe bezpieczeństwo i satysfakcję pracowników.

 

OFERUJEMY:

 1. SZKOLENIA OKRESOWE BHP
 • pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
 • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • pracowników administracyjno-biurowych
 • innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. SZKOLENIA WSTĘPNE BHP

SAFETY 4 ALL

SZKOLENIA BHP OKRESOWE

Nasze szkolenia okresowe BHP to nie tylko spełnienie wymogów prawnych, ale także kluczowy element budowania kultury bezpieczeństwa w Twojej organizacji. Nasza oferta szkoleń pozwoli na przekazanie pracownikom najnowszych informacji i wiedzy w zakresie bezpieczeństwa pracy oraz nauczy ich rozpoznawania i minimalizowania zagrożeń w miejscu pracy. Dzięki temu zwiększysz poziom bezpieczeństwa w swojej organizacji, co wpłynie pozytywnie na redukcję ryzyka wypadków i urazów. Wdrożenie naszych szkoleń to także inwestycja w kulturę bezpieczeństwa Twojej firmy, co przełoży się na motywację pracowników do dbania o swoje zdrowie i bezpieczeństwo, a także na poprawę wizerunku organizacji jako odpowiedzialnego pracodawcy. Z naszymi szkoleniami okresowymi BHP zyskujesz nie tylko pełną zgodność z przepisami, ale także większe bezpieczeństwo i satysfakcję pracowników.

 

OFERUJEMY:

 • szkolenia BHP okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
 • szkolenia BHP okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • szkolenia BHP okresowe pracowników inżynieryjno-technicznych
 • szkolenia BHP okresowe pracowników administracyjno-biurowych
 • szkolenia BHP okresowe innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

SAFETY 4 ALL

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W PRACY 9

 

Est totam necessitatibus quo obcaecati libero et voluptates aperiam est similique facere qui saepe sint vel dolore quidem.

Quo velit laudantium aut doloribus libero sed totam numquam ut temporibus alias est similique excepturi.

Est totam necessitatibus quo obcaecati libero et voluptates aperiam est similique facere qui saepe sint vel dolore quidem.

Quo velit laudantium aut doloribus libero sed totam numquam ut temporibus alias est similique excepturi.

Est totam necessitatibus quo obcaecati libero et voluptates aperiam est similique facere qui saepe sint vel dolore quidem.

Quo velit laudantium aut doloribus libero sed totam numquam ut temporibus alias est similique excepturi.

 

Projekty w ramach ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM W PRACY 9

 

Lorem ipsum dolor sit amet. Et voluptate praesentium qui iste totam quo aliquid quasi eos omnis laudantium aut Quis similique nam dolor dolorem. Ea distinctio praesentium et reiciendis consequatur qui molestiae alias id magnam saepe nam voluptatem dignissimos quo debitis debitis. Eos sint provident et quibusdam placeat ea velit alias ea laborum accusantium. Aut facilis quibusdam ut totam blanditiis ex recusandae reprehenderit.

 

SAFETY 4 ALL

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W PRACY 9

 

Est totam necessitatibus quo obcaecati libero et voluptates aperiam est similique facere qui saepe sint vel dolore quidem.

Quo velit laudantium aut doloribus libero sed totam numquam ut temporibus alias est similique excepturi.

Est totam necessitatibus quo obcaecati libero et voluptates aperiam est similique facere qui saepe sint vel dolore quidem.

Quo velit laudantium aut doloribus libero sed totam numquam ut temporibus alias est similique excepturi.

Est totam necessitatibus quo obcaecati libero et voluptates aperiam est similique facere qui saepe sint vel dolore quidem.

Quo velit laudantium aut doloribus libero sed totam numquam ut temporibus alias est similique excepturi.

 

Projekty w ramach ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM W PRACY 9

 

Lorem ipsum dolor sit amet. Et voluptate praesentium qui iste totam quo aliquid quasi eos omnis laudantium aut Quis similique nam dolor dolorem. Ea distinctio praesentium et reiciendis consequatur qui molestiae alias id magnam saepe nam voluptatem dignissimos quo debitis debitis. Eos sint provident et quibusdam placeat ea velit alias ea laborum accusantium. Aut facilis quibusdam ut totam blanditiis ex recusandae reprehenderit.

 

SAFETY 4 ALL

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W PRACY 10

 

Est totam necessitatibus quo obcaecati libero et voluptates aperiam est similique facere qui saepe sint vel dolore quidem.

Quo velit laudantium aut doloribus libero sed totam numquam ut temporibus alias est similique excepturi.

Est totam necessitatibus quo obcaecati libero et voluptates aperiam est similique facere qui saepe sint vel dolore quidem.

Quo velit laudantium aut doloribus libero sed totam numquam ut temporibus alias est similique excepturi.

Est totam necessitatibus quo obcaecati libero et voluptates aperiam est similique facere qui saepe sint vel dolore quidem.

Quo velit laudantium aut doloribus libero sed totam numquam ut temporibus alias est similique excepturi.

 

Projekty w ramach ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM W PRACY 10

 

Lorem ipsum dolor sit amet. Et voluptate praesentium qui iste totam quo aliquid quasi eos omnis laudantium aut Quis similique nam dolor dolorem. Ea distinctio praesentium et reiciendis consequatur qui molestiae alias id magnam saepe nam voluptatem dignissimos quo debitis debitis. Eos sint provident et quibusdam placeat ea velit alias ea laborum accusantium. Aut facilis quibusdam ut totam blanditiis ex recusandae reprehenderit.

 

SAFETY 4 ALL

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W PRACY 10

 

Est totam necessitatibus quo obcaecati libero et voluptates aperiam est similique facere qui saepe sint vel dolore quidem.

Quo velit laudantium aut doloribus libero sed totam numquam ut temporibus alias est similique excepturi.

Est totam necessitatibus quo obcaecati libero et voluptates aperiam est similique facere qui saepe sint vel dolore quidem.

Quo velit laudantium aut doloribus libero sed totam numquam ut temporibus alias est similique excepturi.

Est totam necessitatibus quo obcaecati libero et voluptates aperiam est similique facere qui saepe sint vel dolore quidem.

Quo velit laudantium aut doloribus libero sed totam numquam ut temporibus alias est similique excepturi.

 

Projekty w ramach ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM W PRACY 10

 

Lorem ipsum dolor sit amet. Et voluptate praesentium qui iste totam quo aliquid quasi eos omnis laudantium aut Quis similique nam dolor dolorem. Ea distinctio praesentium et reiciendis consequatur qui molestiae alias id magnam saepe nam voluptatem dignissimos quo debitis debitis. Eos sint provident et quibusdam placeat ea velit alias ea laborum accusantium. Aut facilis quibusdam ut totam blanditiis ex recusandae reprehenderit.