Safety4All

Poznaj nas

Projekt SAFETY4ALL – Adam Mikoś & Wojciech Semmerling

Projekt SAFETY4ALL powołali do życia Adam Mikoś oraz Wojciech Semmerling. Adam Mikoś to Interim / Shadow Health & Safety Manager, ekspert, audytor, trener oraz manager. Wojciech Semmerling to Interim / Shadow Manager, ekspert rynku ubezpieczeń, autor publikacji i artykułów, współinicjator Projektu Safety4All.

Adam Mikoś & Wojciech Semmerling – doświadczeni eksperci SAFETY4ALL

Adam Mikoś rozwija karierę zawodową jako Ekspert ds. Zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem w środowisku pracy, Interim / Shadow Health & Safety Manager. Wojciech Semmerling znany jest natomiast jako Interim / Shadow Manager oraz ceniony ekspert rynku ubezpieczeń.

Dowiedz się więcej na temat duetu ekspertów Adam Mikoś & Wojciech Semmerling:

ADAM MIKOŚ

Inicjator i współzałożyciel Projektu SAFETY4ALL.

Interim / Shadow Health & Safety Manager, ekspert ds. procesów zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem w środowisku pracy (audytor, trener oraz manager) z bogatym doświadczeniem zawodowym w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w środowisku pracy.

Absolwent Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, wydziału Geoinżynierii - Bezpieczeństwa w środowisku pracy oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum - wydziału nauk o zdrowiu oraz wydziału ochrony zdrowia na kierunkach Zdrowie Publiczne i Ratownictwo Medyczne.


W swojej karierze zawodowej budował od podstaw i zarządzał działami bezpieczeństwa pracy w dużych, międzynarodowych organizacjach będących jednymi z liderów w swojej branży, takich jak: Grupa LUX MED oraz DHL Parcel, gdzie wdrażał i doskonalił systemy zarządzania bezpieczeństwem i ochroną zdrowia w środowisku pracy oparte na wysokiej kulturze bezpieczeństwa oraz międzynarodowych Normach OHSAS 18001 i ISO 45001.

WOJCIECH SEMMERLING

Inicjator i współzałożyciel Projektu SAFETY4ALL.

Interim / Shadow Manager, ekspert rynku ubezpieczeń oraz szeroko pojętego obszaru zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem, autor publikacji i artykułów. Skupia się na działaniach eksperckich i konsultanckich, wykorzystując posiadaną wiedzę i doświadczenie zarówno dla rynku ubezpieczeń, jak i dla Pracodawców.

Wspiera organizacje w budowaniu bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy . Działa aktywnie w organizacjach i izbach gospodarczych oraz w Platformie ds. Promocji Bezpieczeństwa i Zdrowia Pracy Pracodawcy RP.


Posiada ponad 30-letnie doświadczenie zdobyte w budowaniu i zarządzaniu Zespołów brokerskich zajmujących się benefitami ubezpieczeniowymi w zakresie zdrowia i życia pracowników. Budował rozwiązania systemowe jednocześnie tworząc twarde zasady merytoryczne w funkcjonowaniu, które stały się wzorcowym dla rynku.

Napisz do nas!

Jedno zwięzłe zdanie zachęcające użytkowników strony do skorzystania z formularza kontaktowego.

  Nasi eksperci oraz partnerzy biznesowi:

  Bartosz Kieler

  Ekspert ds. zarządzania ryzykiem

  Elżbieta Stelmach

  Praktyk Analizy Transakcyjnej I Certyfikowany Trener narzędzia FRIS® I Trener biznesu I Coach kariery

  ADAM MIKOŚ

  Interim / Shadow Health & Safety Manager, ekspert ds. procesów zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem w środowisku pracy

   

  Absolwent Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, wydziału Geoinżynierii kierunku Bezpieczeństwa w środowisku pracy oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum – wydziału nauk o zdrowiu oraz wydziału ochrony zdrowia na kierunkach Zdrowie Publiczne i Ratownictwo Medyczne.

  W swojej karierze zawodowej budował od podstaw oraz zarządzał działami bezpieczeństwa pracy w dużych, międzynarodowych organizacjach będących jednymi z liderów w swojej branży, takich jak: Grupa LUX MED oraz DHL Parcel, gdzie wdrażał i doskonalił systemy zarządzania bezpieczeństwem i ochroną zdrowia w środowisku pracy oparte na wysokiej kulturze bezpieczeństwa oraz międzynarodowych Normach m.in. OHSAS 18001 i ISO 45001.

  Uczestnik wielu międzynarodowych grup roboczych, skupiających się na poprawie bezpieczeństwa i zdrowia w środowisku pracy oraz opracowujących korporacyjne standardy i polityki w obszarze Health & Safety – (BUPA Global Health & Safety Leads / BUPA Global Dental Health & Safety Leads / BUPA Global Smile Leads/ e-commerce DHL Health & Safety Liders Group).

  W latach 2016-2020 zewnętrzny ekspert w pracach Zespołu ds. Promocji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy powołanego w ramach Pracodawców RP, którego celem było m.in. wypracowanie rekomendacji zmiany prawa, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy w Polsce.

  Ekspert z szeroką wiedzą i doświadczeniem w zakresie ratownictwa medycznego i ochrony zdrowia, profilaktyki oraz prewencji chorób, w tym ochrony zdrowia w środowisku pracy, zdobytym w pracy w jednostkach ochrony zdrowia jako specjalista Zdrowia Publicznego oraz Ratownik Medyczny (zespoły Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz zespoły medycznej obstawy Lotniska im. Jana Pawła II w Krakowie).

  Instruktor z kilkunastoletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu ratownictwa medycznego, zarówno w zakresie podstawowych jak i zaawansowanych metod postępowania w stanie zagrożenia życia i zdrowia. Ukończył liczne kursy z zakresu Medycyny Ratunkowej, m.in.: Advanced Life Support – ALS, Prehospital Trauma Life Support – PHTLS, International Trauma Life Support – ITLS; Kurs instruktorski Europejskiej Rady Resuscytacji – BLS/AED Instructor Course, liczne szkolenia doskonalące dla Ratowników Medycznych. Kilkukrotny uczestnik Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Ratownictwie Medycznym i Drogowym.

  Wdrażał i doskonalił systemy zarządzania jakością w ochronie zdrowia w jednostkach ochrony zdrowia sektora publicznego oraz prywatnego m.in. jako członek zespołów akredytacyjnych – zespołów roboczych ds. oceny stanu pacjenta oraz opieki nad pacjentem.

  Prelegent oraz panelista licznych konferencji branżowych (m.in. Lato HR 2021, XII Konferencja SIM, Praca 4.0 i inne).

  LI logo

  WOJCIECH SEMMERLING

   

  Interim / Shadow Manager –  ekspert rynku ubezpieczeń

   

  Ekspert rynku ubezpieczeń oraz szeroko pojętego obszaru zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem, autor publikacji i artykułów.

  Skupia się na działaniach eksperckich i konsultanckich, wykorzystując posiadaną wiedzę oraz doświadczenie zarówno dla rynku ubezpieczeń, jak i dla pracodawców.

  Wspiera organizacje w budowaniu bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy poprzez realizację projektu „Safety4All” opartego na holistycznym podejściu do tego obszaru. Działa aktywnie w organizacjach i izbach gospodarczych oraz w Platformie ds. Promocji Bezpieczeństwa i Zdrowia Pracy Pracodawcy RP.

  Posiada ponad 30-letnie doświadczenie zdobyte w budowaniu i zarządzaniu Zespołów brokerskich zajmujących się benefitami ubezpieczeniowymi w zakresie zdrowia i życia pracowników. Budował rozwiązania systemowe jednocześnie tworząc twarde zasady merytoryczne w funkcjonowaniu, które stały się wzorcowym dla rynku.

  Swoim doświadczeniem merytorycznym oraz wyróżniającymi sposobami realizacji obsługi i pieczy nad przestrzeganiem wymogów prawnych, prowadził obsługę brokerską Klientów liczących się na rynku polskim, jak i międzynarodowym.

  Realizuje działania eksperckie wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie:

  • w pracy z rynkiem ubezpieczeniowym w  obszarze stosowania w praktyce wymogów regulacji prawnych w działalności brokerskiej, jak i w zakresie budowania podstaw mądrych benefitów ubezpieczeniowych;

  • w pracy z pracodawcami w obszarze działań w zakresie profilaktyki w obszarze zdrowia i życia. Poszukuje rozwiązań i sposobów funkcjonowania programów osobowych, tj. mądrych benefitów odpowiadających wyzwaniom rynku pracy.

  LI logo

  zarządzanie ryzykiem

  BARTOSZ KIELER

  Ekspert ds. zarządzania ryzykiem. Przedsiębiorca i ekspert rynkowy, który swoje wieloletnie doświadczenie, zaczynając od 2005 r., zdobywał w eksperckiej firmie specjalizującej się w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie oraz przeprowadzaniu i nadzorowaniu procesu likwidacji szkód, której był również założycielem i pomysłodawcą.

  Konsultował najbardziej spektakularne i skomplikowane szkody, zarówno na etapie weryfikacji technicznej, jak i oceny merytorycznej w obrębie ryzyk korporacyjnych dla wielu branż, m.in. produkcyjnej, logistycznej, kolejowej, utylizacji, recyclingu. Na przełomie lat tworzył struktury inżynierskie, merytoryczne i prawne, jak również dystrybucji usług.

  Od maja 2016 roku odpowiada m.in. za przygotowanie i wdrożenie strategii rozwoju spółki realizującej kompleksowe usługi oceny ryzyka na potrzeby przedsiębiorstw, w tym: technicznej (maszynowej), dot. ciągłości produkcji i ciągu dostaw, zagrożeń cybernetycznych w kontekście ciągłości działania organizacji.

  Elżbieta Stelmach

  ELŻBIETA STELMACH

  Praktyk Analizy Transakcyjnej I Certyfikowany Trener narzędzia FRIS® I Trener biznesu I Coach kariery i Coach kryzysowy I Certyfikowany trener narzędzia Super-Skills I Konsultant narzędzia FACET5 I twórca Centrum Szkoleniowo-Rozwojowego Sapientia, które prowadzi od 1996r.

  Posiada 16 – letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami i organizacjami w oświacie niepublicznej (właściciel i dyrektor szkoły) oraz w branży turystycznej. Od ponad 20 lat prowadzi własną działalność gospodarczą, w tym szkoleniową.

  Współpracuje z firmami z branż: IT, usługowych, produkcyjnych, handlowych, tworząc programy rozwojowe, budując strategie rozwoju pracowników i menedżerów, oraz kompetencje społeczne. Wśród jej klientów są również jednostki administracji publicznej, sądy, uczelnie oraz placówki oświatowe.

  We współpracy z kadrą zarządzającą oraz przedstawicielami działów HR projektuje i prowadzi procesy rozwojowe oparte o diagnozę potrzeb oraz stałą ewaluację. Buduje strategie rozwoju zespołów, menedżerów i pracowników.

  Szkoli z zakresu: efektywnej komunikacji, negocjacji, gier psychologicznych i gier władzy, autoprezentacji i wystąpień publicznych, budowania i zarządzania zespołem, przywództwa, stresu i wypalenia zawodowego, efektywności osobistej i biznesowej. Prowadzi sesje mentoringowo-coachingowe dla kadry zarządzającej oraz menedżerów.

  Jest też wykładowcą i opiekunem merytorycznym na studiach podyplomowych, m.in. Uniwersytet Merito WSB, US, ALK MBA.

  Absolwentka Szkoły Analizy Transakcyjnej oraz „Education via Autonomy”; Akademii Coachingu Kryzysowego; Studiów Podyplomowych „Coaching” na WSB w Poznaniu, „Psychologicznego Doradztwa Zawodowego i Personalnego” i „Psychologii w zarządzaniu” na UAM, „Socjoterapii i profilaktyka uzależnień”.

  W styczniu 2023, nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer Polska, ukazała się książka uznana za bestseller, którą napisała wspólnie z Moniką Dawid-Sawicką – pozwalająca w praktyczny sposób wykorzystywać wiedzę z obszaru Analizy Transakcyjnej.

  https://fris.pl/trenerzy/elzbieta-stelmach

  https://www.linkedin.com/in/elzbietastelmach/