BHP budowa BHP produkcja BHP logistyka Warszawa Kraków Trójmiasto
W dzisiejszych czasach, gdy konkurencja na rynku budowlanym jest coraz większa, inwestorzy często są skłonni podejmować decyzje, które opierają się przede wszystkim na kwestiach finansowych. Jednakże, gdy mowa o inwestycjach budowlanych, cena nie powinna być jedynym kryterium przy wyborze podwykonawcy. Bezpieczeństwo pracowników i zachowanie przepisów BHP są równie ważne, a nieprzestrzeganie tych zasad może prowadzić do poważnych konsekwencji, w tym do powstania szkód podczas realizacji inwestycji lub po jej zakończeniu.

Podczas naszego wystąpienia na warsztatach organizowanych przez MMC Polska „Odpowiedzialność za szkody powstałe podczas realizacji i po zakończeniu inwestycji budowlanej problematyka likwidacja szkód case study“, które odbyły się 31.03.2023 r. przedstawiliśmy analizę przypadku, który pokazuje, jak wybór niewłaściwego podwykonawcy może skutkować poważnymi kosztami i stratami finansowymi dla inwestora.

Pomimo, że wybór podwykonawcy opiera się na wielu czynnikach, w tym na cenach, kwestie związane z bezpieczeństwem pracowników oraz przestrzeganiem przepisów BHP powinny być zawsze brane pod uwagę. Zastosowanie odpowiednich procedur bezpieczeństwa i przestrzeganie zasad BHP są nie tylko ważne z punktu widzenia etyki zawodowej, ale również z punktu widzenia prawnego, ponieważ nieprzestrzeganie przepisów BHP może mieć konsekwencje karne.

Jak pokazał nasz case study, nieodpowiedzialne zachowanie podwykonawców może prowadzić do szkód i kosztów, których cena znacznie przewyższałaby koszt lepszego wyboru podwykonawcy. Dlatego, podczas wyboru podwykonawcy, inwestor powinien uwzględniać wiele czynników, w tym również te związane z zapewnieniem bezpieczeństwa pracowników i przestrzeganiem przepisów BHP.

Podsumowując, w dzisiejszych czasach, w których rynek budowlany jest bardzo konkurencyjny, cena nie powinna być jedynym kryterium przy wyborze podwykonawcy na inwestycji budowlanej. Bezpieczeństwo pracowników oraz przestrzeganie zasad i przepisów BHP są równie ważne i powinny być brane pod uwagę, aby minimalizować ryzyko powstania szkód i strat finansowych dla inwestora.