Safety 4 All

IDD SHADOW MANAGEMENT

IDD Shadow Management

IDD Shadow Management jest kompleksowym rozwiązaniem skierowanym do brokerów, którzy chcą jeszcze skutecznie zarządzać ryzykiem regulowanej działalności brokerskiej.

Na czym polega IDD Shadow Management?

IDD Shadow Management umożliwia monitorowanie działań wewnętrznych oraz zewnętrznych, identyfikację zagrożeń i szybką reakcję na sytuacje kryzysowe. Poznaj szczegóły i zabezpiecz swoją firmę dzięki IDD Shadow Management. APK, rekomendacja brokerska, ustawa o dystrybucji ubezpieczeń, procedury brokerskie, adekwatność usług brokerskich – to wszystko znajdziesz w ramach oferowanej przez nas usługi!

Dowiedz się więcej na temat IDD Shadow Management!

IDD Shadow Management audyt brokerski zarządzanie procedurami i procesami brokerskimi
IDD Shadow Management audyt brokerski zarządzanie procedurami i procesami brokerskimi

SAFETY 4 ALL

IDD Shadow Management

Analiza zgodności procesów brokerskich w kierunku zgodności z wymaganiami prawa pozwala na ocenę rzeczywistego stanu, w jakim jest organizacja. Rola Shadow Managera to nie tylko analiza realizacji procedur. Audyt to dopiero wstęp do wsparcia Brokera i jego pracowników w zrozumieniu czym są obowiązujące regulacje i jaki jest ich cel obowiązywania.


Shadow Manager staje się doradcą władz Brokera i może być wręcz przysłowiowym „bezpiecznikiem”, towarzyszącym pracownikom brokera, po audycie.


Organizacja nie jest pozostawiona sama po zakończeniu audytu. Shadow Manager jest obecny wspierając organizację poprzez realizowanie zadań w postaci:

SAFETY 4 ALL

Czym jest Shadow Management?

Shadow Management jest to czasowa forma wsparcia przez zewnętrznego eksperta, dedykowana dla osób bezpośrednio odpowiedzialnych za zarządzanie (menagerów różnego szczebla, pracodawców, zarządów), w procesie realizacji konkretnego celu.


Zewnętrzny ekspert jest tzw. „cieniem” dla menagera, czasowym menadżerem wspierającym organizację w działaniach operacyjnych oraz zarządczych.


Shadow Management jest metodą wsparcia, która w zależności od potrzeb Klienta łączy elementy doradztwa, działań eksperckich, coachingu oraz mentoringu.


Shadow Manager jako osoba niezależna i niezwiązana emocjonalnie z organizacją oraz posiadającą szerokie spojrzenie poparte doświadczeniem, dostrzega problem z innej perspektywy. Dzięki temu pokazuje szerszy kontekst sytuacji, w której znajduje się organizacja i pomaga w odnalezieniu rozwiązania.

SAFETY 4 ALL

PODSTAWA PRAWNA

Artykuł 234 Kodeksu Pracy ➜ § 1
W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom.
Artykuł 234 Kodeksu Pracy ➜ § 2
Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy.
Artykuł 234 Kodeksu Pracy ➜ § 3
Pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr wypadków przy pracy.

SAFETY 4 ALL

ZAMÓW NASZĄ USŁUGĘ JUŻ DZIŚ!

    SAFETY 4 ALL

    GALERIA ZDJĘĆ

    SAFETY4ALL

    Inne obszary naszego działania: