Safety4All

SHADOW HEALTH & SAFETY MANAGEMENT

Shadow Health & Safety Management

Shadow Health & Safety Management to kompleksowe rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które chcą zapewnić pracownikom bezpieczne i zdrowe warunki pracy. Nasza oferta umożliwia skuteczne zarządzanie ryzykiem i monitorowanie działań związanych z bezpieczeństwem oraz higieną pracy. Poznaj nasze rozwiązania i zwiększ efektywność systemu zarządzania BHP w swojej firmie!

Jakie usługi są realizowane w ramach Shadow Health & Safety Management?

Skontaktuj się z nami i zapewnij swoim pracownikom bezpieczną pracę dzięki Shadow Health & Safety Management. Usługi BHP, ocena ryzyka zawodowego, wypadki przy pracy, outsourcing BHP, szkolenia BHP, ISO 45001, zarządzanie bezpieczeństwem i zdrowiem w środowisku pracy –to wszystko oferujemy w ramach Shadow Health & Safety Management!

Dowiedz się więcej na temat Shadow Health & Safety Management

Shadow Health & Safety Management zarządzanie BHP outsourcing BHP Warszawa Kraków
Shadow Health & Safety Management zarządzanie BHP outsourcing BHP Warszawa Kraków

SAFETY4ALL

Shadow Health & Safety Management

Projekty Shadow Health & Safety Managementowe
Interimowe zarządzanie funkcją

Interimowe zarządzanie funkcją, mające na celu utrzymanie ciągłości działania działów/zespołów/obszarów BHP – czasowe sprawowanie roli Lidera działów/zespołów/obszarów BHP w sytuacji dłuższej absencji lidera lub osoby odpowiedzialnej za obszar BHP, w tym wsparcie w obszarze zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem w czasie trwania zmian struktury organizacyjnej  firmy.

SAFETY4ALL

Czym jest Shadow Management?

Shadow Management to czasowa forma wsparcia przez zewnętrznego eksperta, dedykowana dla osób bezpośrednio odpowiedzialnych za zarządzanie (menagerów różnego szczebla, pracodawców, zarządów), w procesie realizacji konkretnego celu.


Zewnętrzny ekspert jest tzw. „cieniem” dla menagera, czasowym menadżerem wspierającym organizację w działaniach operacyjnych oraz zarządczych.


Shadow Management jest metodą wsparcia, która w zależności od potrzeb Klienta łączy elementy doradztwa, działań eksperckich, coachingu oraz mentoringu.


Shadow Manager jako osoba niezależna i niezwiązana emocjonalnie z organizacją oraz posiadającą szerokie spojrzenie poparte doświadczeniem, dostrzega problem z innej perspektywy. Dzięki temu pokazuje szerszy kontekst sytuacji, w której znajduje się organizacja i pomaga w odnalezieniu rozwiązania.

SAFETY 4 ALL

PODSTAWA PRAWNA

Artykuł 234 Kodeksu Pracy ➜ § 1
W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom.
Artykuł 234 Kodeksu Pracy ➜ § 2
Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy.
Artykuł 234 Kodeksu Pracy ➜ § 3
Pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr wypadków przy pracy.

SAFETY 4 ALL

ZAMÓW NASZĄ USŁUGĘ JUŻ DZIŚ!

    SAFETY4ALL

    Inne obszary naszego działania:

    SAFETY 4 ALL

    GALERIA ZDJĘĆ