Interim health & safety management Adam Mikoś

INTERIM HEALTH & SAFETY MANAGEMENT

Bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy to obszar, który ma ogromny wpływ na pracowników, organizację i reputację firmy. Niewłaściwe zarządzanie w tym obszarze to potencjalna bomba z opóźnionym zapłonem, która może wybuchnąć w najmniej oczekiwanym momencie, powodując zakłócenia w działalności organizacji.

Zarządzanie bezpieczeństwem i zdrowiem to dla mnie nie tylko spełnianie wymogów prawnych. To wyraz troski o ludzi, którzy codziennie wnoszą swój wkład w rozwój Twojego biznesu.

Tutaj wkraczam ja, pomagając organizacjom w budowaniu i wzmacnianiu efektywnych systemów zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem w środowisku pracy.

Jak dokładnie działam?

▪️ Interimowe zarządzanie funkcją – W przypadku nieobecności lidera ds. BHP lub w okresie kryzysu, gwarantuję stabilność i profesjonalne zarządzanie obszarem bezpieczeństwa pracy. Działam skutecznie, dbając o ciągłość operacyjną Twojej firmy w trudnych chwilach.

▪️ Shadow Health & Safety Management – Jeśli potrzebujesz wsparcia w optymalizacji obszaru BHP w Twoim zespole lub organizacji, oferuję rozwiązanie w postaci Shadow H&S Managera. To podejście integrujące doradztwo, działania eksperckie, coaching i mentoring, które pomaga znaleźć optymalne rozwiązania dla Twoich potrzeb.

Dlaczego właśnie ja?

Bezpieczeństwo w miejscu pracy traktuję w sposób holistyczny. Skupiam się nie tylko na zapobieganiu wypadkom, ale także na promocji i profilaktyce zdrowotnej, która moim zdaniem odgrywa kluczową rolę w życiu pracowników i wpływa na jakość ich pracy.

Te dwa aspekty łączę ze sobą, tworząc kompleksowy system działań, który sprzyja budowaniu kultury bezpieczeństwa i zdrowia w organizacji.

🏆 Moje doświadczenie obejmuje współpracę z liderami rynku, którzy zatrudniają ponad 3000 pracowników, gdzie tworzyłem oraz doskonaliłem systemy zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem, a także budowałem efektywne zespoły ds. BHP.

🌎 Nie ograniczam się tylko do Polski. Uczestniczyłem w projektach poprawy bezpieczeństwa w miejscu pracy na różnych rynkach.

🔥 Moje działania koncentrują się nie tylko na spełnianiu wymogów prawnych, ale także na budowaniu kultury bezpieczeństwa, która jest kluczem do sukcesu organizacji.

🗣️ Jako trener przekazuję wiedzę, która inspiruje i mobilizuje do działania, jednocześnie podnosząc poziom bezpieczeństwa w Twojej organizacji.

🔍 Moje audyty ds. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy pomagają zidentyfikować ewentualne luki i zoptymalizować działania operacyjne.

Serdecznie zapraszam do kontaktu. Razem możemy stworzyć bezpieczne i zdrowe środowisko pracy dla Twojego zespołu lub/i organizacji.