Obsługa bhp

Nowy rok to czas, w którym stawiamy czoła zarówno nowym jaki i już dobrze znanym wyzwaniom.

Dla nas oznacza to serię spotkań z współpracującymi z nami organizacjami i “inaugurację” nowego okresu. W trakcie tych spotkań szczegółowo analizujemy z kadrą zarządzającą obecną sytuację, w której organizacja się znajduje oraz uszczegóławiamy drogę do miejsca, w którym pragniemy się znaleźć na koniec roku.

W obszarach bezpieczeństwa i zdrowia skupiamy się na obszarach wymagających szczególnej uwagi i doskonalenia, identyfikujemy potencjalne “wąskie gardła” oraz zagrożenia, które mogą nas zaskoczyć w nadchodzącym roku. Podczas tych dyskusji i podsumowaniach, oceniamy zarówno nowe ryzyka, jak i te, które zidentyfikowaliśmy już w poprzednich latach.

Dla nas uczestnictwo w planowaniu corocznej strategii i obranej drogi nie polega jedynie na przedstawieniu formalnego dokumentu “oceny stanu BHP organizacji”, gdzie druga strona wysłuchuje naszego “wykładu” i skupia się na tabelkach i wykresach. Chcemy, aby te spotkania były rzeczywistą dyskusją, gdzie obie strony dzielą się spostrzeżeniami, pomysłami i propozycjami dalszych działań.

Przyznamy się, umiejętność słuchania bez narzucania własnego punktu widzenia i rozwiązań była dla nas kiedyś wyzwaniem, zwłaszcza gdy nie do końca zgadzaliśmy się z koncepcją drugiej strony. Z czasem opanowanie tej umiejętności pozwoliło nam wejść na nowe obszary efektywnej komunikacji, zwłaszcza w obszarze biznesowym. W trakcie spotkań często pełnimy rolę słuchacza i moderatora, wkraczając aktywnie tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Uważamy, że skuteczna komunikacja opiera się na równowadze między obiema tymi umiejętnościami – “słuchaj uważnie, mów z głową”

A dla ciebie co jest istotne w skutecznej komunikacji 

Zarządzanie BHP usługi BHP Warszawa